Zpracování dešťové vody na Vašem pozemku

Zpracování dešťové vody

na Vašem pozemku

Naším cílem je maximálně využít dešťovou vodu na Vašem pozemku.

Navrhneme a zrealizujeme ekonomické a hlavně dlouhodobě funkční řešení, které bude v souladu s Vašimi potřebami, legislativně v pořádku, i přijatelné pro Vaše sousedy.

NOVÝ ESHOP! Další

Jsme specialisté na zpracování dešťové vody

Breaker

Logo Aquanix

Mladá progresivní firma složená ze skupiny přátel, kolegů a spolužáků z vysoké školy. Máme nejen odborné vodohospodářské vzdělání, ale také několikaleté zkušenosti s návrhy a realizacemi systému pro využívání dešťové vody, vsakování a retenci. V našem týmu jsou projektanti vodních i pozemních staveb s oprávněním vykonávat technický dozor investora, odborníci na čerpací techniku a závlahové systémy, stavbyvedoucí se zkušenostmi z mnoha realizací i zkušení odborníci na získávání dotací, jakožto bývalí zaměstnanci státní správy.

Nabízíme řešení využití dešťové vody

Breaker
Konzultace

Konzultace a návrh

Bezplatná konzultace možností využívání a "likvidace" dešťové vody na pozemku. Poradíme Vám jak splnit požadavky stavebního úřadu na "likvidaci" srážkové vody na Vašem pozemku, i když se zdá situace velmi složitá (vysoká hladina podzemní vody, jílovité podloží apod.). Na základě zjištěných potřeb využívání dešťové vody a možnosti "likvidace" přebytečných srážek na Vašem pozemku navrhneme funkční řešení.

Projekce a inženýring

Pro nakládání s dešťovou vodou často není třeba projektové dokumentace. Tam, kde příslušné úřady projekt vyžadují, Vám rádi navržené řešení zakreslíme do projektové dokumentace, případně vypracujeme sólo projekt pro dešťovou vodu. Zajistíme Vám razítko autorizovaného projektanta a vyřídíme za Vás jednání na stavebním úřadě i povolení dotčených subjektů.

Projekce
Realizace

Realizace

Zrealizujeme dohodnutá řešení v dohodnutém termínu a kvalitě. Např. komplexní systém využívání dešťové vody s přelivem do vsakovacího objektu. Dešťové svody – filtrace dešťové vody – podzemní dešťová nádrž – ponorné čerpadlo nebo domácí vodárna – dopouštění pitné vody nebo vody ze studny – napojení na rozvod užitkové vody v domě (vývod na zahradu) – přeliv do vsakovacího objektu (vsakovací bloky nebo tunely, případně drenážní potrubí). Rozsah naší dodávky záleží na Vašem přání. Rádi zajistíme dodávku systému pro hospodaření s dešťovou vodou "na klíč". Ta může obsahovat dodávku materiálu pro využití dešťové vody, přípravu výkopu, dodávku zásypového materiálu (štěrk, písek), uložení nádrže na dešťovou vodu a vsakovacího objektu, zásyp a hutnění, napojení dešťových svodů a filtrační šachty nebo filtračního koše. Instalaci čerpadla a zapojení elektro, zásyp a dorovnání terénu, odvoz přebytečné zeminy.

Je samozřejmě možné domluvit se na dodávce jen určitých částí. Provádíme i další stavební práce, např. montáž oplocení vč. podhrabových desek, základové desky, zednické práce a další.

Vzorové nabídky dodávky na klíč

Breaker

Basic

Využití dešťové vody na zálivku zahrady

V souladu s první oblastí dotací Dešťovka

 • Samonosná monolitická nádrž na dešťovou vodu se zárukou 15 let
 • Šachtová kopule, pochozí PE poklop s dětskou pojistkou
 • Ponorné čerpadlo s tlakovým spínačem a ochranou chodu na sucho
 • Filtrační koš
 • Šachta rozvodu vody v trávníku pro připojení zahradní hadice přes rychlospojku
Velikost nádrže 2650 litrů
pro střechu od 60 m² do 80 m²
64.900 Kč s DPH
Velikost nádrže 3700 litrů
pro střechu od 80 m² do 110 m²
79.900 Kč s DPH
Velikost nádrže 4500 litrů
pro střechu od 110 m² do 150 m²
92.900 Kč s DPH
Velikost nádrže 6500 litrů
pro střechu od 150 m² do 200 m²
103.900 Kč s DPH

 

Ceny jsou pouze orientační. V ceně není zahrnuta dodávka a montáž dešťové kanalizace.

Standard

Využití dešťové vody v domácnosti

V souladu s druhou oblastí dotací Dešťovka

 • Samonosná monolitická nádrž na dešťovou vodu se zárukou 15 let
 • Šachtová kopule, pochozí PE poklop s dětskou pojistkou
 • Domácí vodárna s dopouštěním pitné vody z řadu umístěna v technické místnosti
 • Filtrační koš
 • 2 vývody užitkové vody
Velikost nádrže 2650 litrů
pro střechu od 60 m² do 80 m²
82.900 Kč s DPH
Velikost nádrže 3700 litrů
pro střechu od 80 m² do 110 m²
92.900 Kč s DPH
Velikost nádrže 4500 litrů
pro střechu od 110 m² do 150 m²
102.900 Kč s DPH
Velikost nádrže 6500 litrů
pro střechu od 150 m² do 200 m²
121.900 Kč s DPH

 

Ceny jsou pouze orientační. V ceně není zahrnuta dodávka a montáž dešťové kanalizace.

Premium

Využítí dešťové a šedé vody v domácnosti

V souladu s třetí oblastí dotací Dešťovka

 • Samonosná monolitická nádrž na dešťovou vodu se zárukou 15 let
 • Šachtová kopule, pochozí PE poklop s dětskou pojistkou
 • Domácí vodárna s dopouštěním pitné vody z řadu umístěna v technické místnosti
 • Filtrační šachta DN 400
 • 2 vývody užitkové vody
 • Kompletní jednotka pro využití šedé vody
Velikost nádrže 2650 litrů
pro střechu od 60 m² do 80 m²
na dotaz
Velikost nádrže 3700 litrů
pro střechu od 80 m² do 110 m²
na dotaz
Velikost nádrže 4500 litrů
pro střechu od 110 m² do 150 m²
na dotaz
Velikost nádrže 6500 litrů
pro střechu od 150 m² do 200 m²
na dotaz

 

Ceny jsou pouze orientační. V ceně není zahrnuta dodávka a montáž dešťové kanalizace.

Pomůžeme Vám se získáním dotace na podzemní nádrže na dešťovou vodu

Breaker

Nová výzva dotačního programu Dešťovka byla vyhlášena 7. srpna 2017. Příjem žádostí řídí Státní fond životního prostředí a bude probíhat od 7. září 2017 od 10:00. Celková alokace finančních prostředků je 240 mil. Kč, z toho 120 mil. na zálivku (seznamu prověřených obcí ke stažení) a 120 mil. na využití dešťové vody na WC a šedou vodu.

Dotace se týkají především podzemních akumulačních nádrží s příslušenstvím pro využití dešťové vody na zálivku a splachování toalet, praní prádla a běžnou údržbu. Dále jsou podporována řešení čištění šedé vody (ze dřezů a sprch) na vodu bílou. Finanční prostředky z programu Dešťovka jsou rozděleny mezi majitele rodinných a bytových domů pro trvalé bydlení. Rekreační objekty podporovány nejsou.

V rámci dotačního programu Dešťovka jsou vypsány tři oblasti podpory. V každé oblasti je maximální dotace na projekt, materiál a realizaci stanovena různě vysoká. Maximálně ale vždy do 50% uznatelných nákladů.

 1. První oblast je využití dešťové vody pro zálivku zahrady. Bude se týkat pouze jasně stanovených oblastí v ČR, které byly v posledních letech postiženy suchem. Např. to budou obce, které musely řešit zásobení pitnou vodou z cisteren, nebo v nich byl vydán zákaz zalévání, či dopouštění bazénů, pitnou vodou. Z první oblasti budou vyloučeny novostavby, jedná se pouze o stávající domy v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody. Dotace bude 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 akumulační nádrže.
 2. Druhá oblast se týká využití dešťové vody v domácnosti. Nutno na splachování WC, dále možno např. na praní, údržbu, zálivku zahrady. Druhá oblast bude pro celou ČR, novostavby i již stojící stavby. Výše dotace bude 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 akumulační nádrže.
 3. Třetí kategorií bude využití vyčištěné šedé vody na splachování WC. Přebytky bude možno využít na zálivku. Možno kombinovat s využitím dešťové vody. Třetí oblast bude pro celou ČR, novostavby i již stojící stavby. Výše dotace bude 45 000 Kč fixní část pro šedou vodu a 60 000 Kč fixní část pro šedou vodu v kombinaci s dešťovou + 3 500 Kč/m3 akumulační nádrže a 10 000 Kč na projektovou přípravu.

Navrhne Vám řešení na míru a provedeme realizaci "na klíč". Pokud máte zájem využít dotací z programu Dešťovka, rádi Vám pomůžeme dotaci získat. Doporučujeme ozvat se nám co nejdříve, jelikož zájemců máme poměrně hodně a Vaši žádost na SFŽP by bylo vhodné podat hned na začátku září 2017.

Hlavní výhody využívání dešťové vody

Využívání dešťové vody

Pro využívání dešťové vody a „likvidaci“ přebytečných srážek dodáváme kvalitní výrobky předních evropských výrobců. Jsme schopni Vám nabídnout alternativy v různých provedeních. Máme řešení pro různé podmínky. Dodáváme nádrže pro vysokou hladinu spodní vody, jílovité a skalnaté podloží.

Jsme schopni nabídnout filtrační šachty nebo jednoduché filtrační koše do dešťové nádrže. Přídavná filtrace je vhodná hlavně pro využití dešťové vody v domě, na splachování WC a praní prádla. Pro využití v domě je třeba myslet na potřebu sekundárního okruhu užitkové vody. Dle požadavků provozovatelů vodovodů a kanalizací je nepřípustné riziko mísení dešťové vody s pitnou.

Čerpací techniku dodáváme jen od osvědčených výrobců a dlouholetých dodavatelů na český trh. Nabízíme ponorná čerpadla do nádrže i domácí vodárny s nasáváním dešťové vody z nádrže. Jsme schopni zajistit dopouštění pitné vody z řadu, případně vody ze studny, aby bylo možno splachovat WC i v delších obdobích bez deště. Klademe důraz na komfort a nenáročnost provozu.

Vsakování dešťové vody

Dodáváme vsakovací bloky, vsakovací tunely i drenážní potrubí. Štěrkové vsakovací objekty, často nazývané trativody, nedoporučujeme. Věříme ve výhody polypropylenových vsakovacích modulů.

Vybrané reference

RD Veleň

Lokalita

Kostelecká, Veleň

Datum

10/2016

Investor

soukromý

K rodinné dřevostavbě ve Veleni jsme dodávali a instalovali dvě akumulační nádrže s přelivem do vsakovacího objektu. Dešťová voda z jedné nádrže Columbus 4500L je zavedena do technické místnosti, kde je osazeno čerpadlo Essential pro zásobení WC. Druhá nádrž Cristall 2650L je vybavena ponorným čerpadlem s tlakovým spínačem pro využívání dešťové vody na zálivku zahrady.

Základní informace

Aquanix s.r.o.

Na Folimance 2155/15, Vinohrady

120 00 Praha 2

 

IČ: 05385831

ID datové schránky: j8w29r2

Kontaktujte nás

+420 721 466 101

info@aquanix.cz

 

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze složka C 262872.